چگونه انگلیسی را روان صحبت کنیم؟

۱.هدفتان را به صورت کتبی مشخص کنید. برای درک هدف باید سوالاتی را از خودتان بپرسید(چه مدت برای یادگیری وقت دارم؟ آیا همین که بتوانم در مورد موضوع خاصی صحبت کنم کافیست؟و….)آن ها را هرجور که راحتید روی کاغذ،قسمت یادداشت گوشی و… بنویسید.احتمال موفقیت اهداف زمانی که نوشته می شوند شصت درصد بیشتر است!!! ۲.برنامه […]

ادامه مطلب »